Autogirostart

Autogirostart

För att få igång en autogirogivare behöver att antal arbetsuppgifter genomföras. Medgivanden ska registreras, fel i kontonummer ska hanteras, löftessumma och gåvointervall ska matas in. KomMeds samarbetspartners (i Sverige Donor4Life AB) kan ta hand om hela processen, från intresseanmälan till att pengar faktiskt dras från givarens konto.

INAKTIVA
GIVARE

För att följa personuppgiftslagen får en organisation endast spara personuppgifter på person man har en aktiv relation med. KomMed tar tillsammans med er organisation fram vad som passar just er bäst och genomför avpersonifiering med överenskommet intervall.

 

AVLIDNA
GIVARE

Att spara namn- och adressinformation om avlidna är något man vill undvika. Genom att låta KomMed regelbundet ta hand om avpersonifiering av avlidna garanteras ni ett register där informationen kring avlidna givare och medlemmar hanterats på ett korrekt sätt.

 

SÖKA
DUBBLETTER

Risken att få in dubbletter i sitt register ökar med antalet vägar en person kan kommunicera med organisationen. KomMed kan identifiera misstänkta dubbletter på namn-, adress, -e-post-, och telefonnummer och presentera resultatet för er.

 

HANTERA
DUBBLETTER

Att slå samman identifierade dubbletter leder till ett renare register samt en bättre 360-graders-vy över givaren/medlemmen. KomMed har lång erfarenhet av att hantera sammanslagningar av dubbletter och kan hjälpa er med det.

 
HANTERA DUBBLETTER

Att slå samman identifierade dubbletter leder till ett renare register samt en bättre 360-graders-vy över givaren/medlemmen. KomMed har lång erfarenhet av att hantera sammanslagningar av dubbletter och kan hjälpa er med det.

 
DUBBLETTSÖKNINGAR

Att ha dubbletter av data i sin databas är ett säkert sätt att för eller senare kontakta en givare eller medlem dubbelt. Genom att låta KomMed söka dubbletter, efter era önslemål, regelbundet har ni alltid kolla på vilka dubbletter som dyker upp.

 
DUBBLETTSAMMANSLAGNINGAR

När man hittat dubbletter i sin databas behöver dessa hanteras och slås samman till en registerpost. KomMed har erfarenhet av vilket data som ska sparas och vilket id-nummer informationen skall knytas till. Genom att låta KomMed ta hand om sammanslagningarna har ni alltid ett dubblettfritt register.